Komitet Naukowy

Home / Komitet Naukowy

 

KOMITET NAUKOWY:


 

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

 

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Maria Błaszczyk
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Monika Bowszyc – Dmochowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk – Dyła
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska – Wcisło
Katedra i Klinika Dermatologii, Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Prof dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka – Operacz
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak – Pazdrowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Dr n. med. Monika Kapińska – Mrowiecka
Oddział Dermatologii, Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej,
Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce

Dr hab. n. med. Magdalena Lange
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej,
Uniwersytet Medyczny, Łódź

Dr hab. n. med. Anna Lis – Święty
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Katowice

Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław 

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt
Katedra i Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej,
Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. n. med. Wiaczesław Niczyporuk
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Łomża

Dr hab. n. med. Elżbieta Olędzka
Klinika Dermatologii, MSWiA, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Agnieszka Osmola – Mańkowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Olsztyn

Płk dr hab. n. med.  Witold Owczarek, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Aldona Pietrzak
Katedra Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr hab. n. med. Adriana Rakowska
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Dr n. med. Danuta Rosińska – Borkowska
Oddział Dermatologii Dziecięcej, Szpital Świętego Łazarza, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Roszkiewicz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Dr hab. n. med. Agnieszka Serwin
Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Dr hab. n. med. Michał Sobjanek
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska – Wojdyło
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk  

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 

Dr hab. n. med. Irena Walecka
Klinika Dermatologii, MSWiA, Warszawa

Prof dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Gdańsk

Dr hab. n. med. Hanna Wolska, prof. nadzw.
Klinika Dermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. hab. n. med. Leopold Zabielski
Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Prof. hab. n. med. Barbara Zegarska
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet  Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź