4. Warmińsko-Mazurskie
Interdyscyplinarne
Spotkania z Dermatologią

20-22 września 2018, Olsztyn

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim oraz w hotelu Przystań w Olsztynie .

Wrześniowa Konferencja zatytułowana 4. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i lekarzy chorób zakaźnych, alergologami, patomorfologami, reumatologami, biologami, chirurgami ogólnymi, chirurgami naczyniowymi, mikrobiologami, rehabilitantami i seksuologami.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Patroni:

Patronat Honorowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego:

Patronat Honorowy Prezydenta Olsztyna:

Zapraszamy na
Kursy Praktyczne:

  • Dermatoskopia
  • Trichoskopia
  • Kurs presoterapii
  • Kurs obliteracji naczyń
  • Agresywny pacjent i inne zagrożenia w pracy lekarza – kurs towarzyszący

Zapisz się na Kursy Praktyczne