Rejestracja na Kursy Praktyczne

Home / Rejestracja na Kursy Praktyczne

Imię*

Nazwisko*

Tytuł*

Płeć*

Telefon kontaktowy*

Adres mail*

Proszę wybrać interesujący Państwa Kurs praktyczny:
DermatoskopiaOpatrunki i presoterapia w leczeniu owrzodzeń goleniFlebologia estetycznaTrichoskopiaLekarz bezpieczny

Miejsce pracy*

Stanowisko*

NPWZ*

Specjalizacja*

Faktura

NIP

Imię i Nazwisko/Nazwa

Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Uwagi, dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Konferencje (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101.
Choć podanie danych osobowych jest dobrowolne, to jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do rejestracji na Konferencję uniemożliwia rejestrację przez internet.

TAK* (zgoda konieczna przy rejestracji przez internet)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celach marketingowych i edukacyjnych przez firmę RFLOW oraz udostępnianie ich podmiotom trzecim w tożsamych celach.
TAK

Zapoznałem się z regulaminem kursu i jednocześnie go akceptuje.
Akceptuje regulamin*

Zapraszamy na
Kursy Praktyczne:

  • Dermatoskopia
  • Opatrunki i presoterapia
    w leczeniu owrzodzeń goleni
  • Flebologia estetyczna
  • Trichoskopia
  • Lekarz bezpieczny – kurs towarzyszący

Zapisz się na Kursy Praktyczne