Program Konferencji

Home / Program Konferencji

3. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią
Olsztyn, 21-23 września 2017

21 września 2017 (czwartek)

Dzień 1 – Czwartek – 21 września 2017
10:00 – 15:45 Kursy praktyczne
16:15 – 17:00 Otwarcie Konferencji
17:00 – 19:10 Wykłady: Sesja Inauguracyjna
19:10 – 20:35 Wykłady: Sesja 1 – Dermatopatologia w praktyce klinicznej dermatologa
20:35 Kolacja

 

10:00 – 15:45 Kursy praktyczne
10:00 – 13:00 Dermatoskopia – Sala A
Dr n. med. Joanna Czuwara (Warszawa)
10:00 – 13:00 Opatrunki i presoterapia w leczeniu owrzodzeń goleni- Sala Kliniki Dermatologii Szpitala Miejskiego Zespolonego (Al. Wojska Polskiego 30)
Dr Paweł Sawlewicz (Gdańsk)
Mgr Elżbieta Szkiler (Elbląg)
10:00 – 13:00 Flebologia estetyczna – Sala Kliniki Dermatologii Szpitala Miejskiego Zespolonego
(Al. Wojska Polskiego 30)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak (Warszawa)
Dr n. med. Wojciech Rybak (Warszawa)
12:45 – 15:45 Trichoskopia – Sala B
Dr n. med. Piotr Szlązak (Gdańsk)

 

16:15 – 17:00 OTWARCIE KONFERENCJI

 

17:00 – 19:10 Sesja – Inauguracyjna
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Maria Błaszczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (Olsztyn)
17:00 – 17:20 Wykład inauguracyjny: „Zachowania seksualne u pacjentów dermatologicznych”
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Izdebski (Warszawa)
17:20 – 17:40 Znaczenie ilości i jakości tłuszczu w diecie w chorobach dermatologicznych
Dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek (Warszawa)
17:40 – 18:00 Wykład im. Prof. Stefanii Jabłońskiej: „Rola wirusów onkogennych HPV w powstawaniu raków skóry”
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski (Warszawa)
18:00 – 19:10 Wokalistyka versus dermatologia. Związki przyczynowo skutkowe
Prof. Renata Danel (Łódź)

 

19:10 – 20:35 Sesja 1 – Dermatopatologia w praktyce klinicznej dermatologa
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Poznań, Bydgoszcz)
Dr hab. n. med. Monika Bowszyc – Dmochowska (Poznań)
19:10 – 19:30 Guzy przydatków skóry
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat (Gdańsk)
19:30 – 19:50 Guzy melanocytowe skóry
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Bydgoszcz)
19:50 – 20:10 Przewlekłe ziarniniakowe zapalenie skóry – co może kryć się pod taką diagnozą?
Dr hab. n. med. Monika Bowszyc – Dmochowska (Poznań)
20:10 – 20:30 Znaczenie korelacji kliniczno – dermatopatologicznej w różnych odmianach tocznia rumieniowatego skórnego
Dr n. med. Joanna Czuwara (Warszawa)
20:30 – 20:35 Dyskusja
20:35 Kolacja

22 września 2017 (piątek)

Dzień 2 – Piątek – 22 września 2017
08:30 – 10:35 Wykłady: Sesja 2 – Immunologia praktycznie w chorobach autoimmunologicznych
10:35 – 10:50 Przerwa kawowa
10:50 – 11:55 Wykłady: Sesja 3 – Łuszczyca – przestaw się na myślenie w kategoriach pacjenta – Sesja sponsorowana przez firmę NOVARTIS
11:55 – 12:10 Przerwa kawowa
12:10 – 13:55 Wykłady: Sesja 4 – Mało znane oblicza łuszczycy
13:55 – 14:35 Obiad
14:35 – 16:20 Wykłady: Sesja 5 – Trądzik pospolity i różowaty
16:20 – 16:35 Przerwa kawowa
16:35 – 18:00 Wykłady: Sesja 6 – Interdyscyplinarne problemy farmakologiczne I
18:00 – 18:10 Przerwa kawowa
18:10 – 19:35 Wykłady: Sesja 7 – Interdyscyplinarne problemy farmakologiczne II
20:35 Kolacja

 

08:30 – 10:35 Sesja 2 – Immunologia praktycznie w chorobach autoimmunologicznych
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Waszczykowska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak (Warszawa)
08:30 – 08:50 Interpretacja kliniczna badań w chorobach pęcherzowych
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak (Warszawa)
08:50 – 09:10 Interpretacja kliniczna badań w toczniu rumieniowatym
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Waszczykowska (Łódź)
09.10 – 09.30 Rola i znaczenie autoprzeciwciał w zapaleniu skórno – mięśniowym
Dr hab. n. med. Bożena Dziankowska – Bartkowiak (Łódź)
09:30 – 09:50 Immunologia trądziku różowatego i rola czynników infekcyjnych
Prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski (Warszawa)
09:50 – 10:10 Bielactwo jako choroba autoimmunologiczna i autozapalna
Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nadzw. (Bydgoszcz)
10:10 – 10:30 Diagnostyka chorób dermatologicznych o podłożu autoimmunologicznym
Dr n. farm. Patryk Matuszek (Wrocław)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Euroimmun
10:30 – 10:35 Dyskusja
10:35 – 10.50 Przerwa kawowa

 

 

10:50 – 11:55 Sesja 3 – Łuszczyca – przestaw się na myślenie w kategoriach pacjenta
Sesja sponsorowana przez firmę NOVARTIS
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (Lublin)
10:50 – 11:10 Co nowego w etiopatogenezie łuszczycy?
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (Olsztyn)
11:10 – 11:30 IL-17. Nowy cel terapeutyczny w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
11:30 – 11:50 Jak utrzymać remisję kliniczną łuszczycy PASI 0
Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek (Olsztyn)
11:50 – 11:55 Dyskusja
11:55 – 12:10 Przerwa kawowa

 

12:10 – 13:55 Sesja 4 – Mało znane oblicza łuszczycy
Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas – Pelc (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski (Poznań)
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
12:10 – 12:30 Łuszczyca w obrębie błon śluzowych – problemy diagnostyczne i leczenie
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (Olsztyn)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy NOVARTIS
12:30 – 12:50 PUVA, czy RePUVA, czy same retinoidy?
Dr hab. n. med. Hanna Wolska, prof. nadzw. (Warszawa)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy TEVA
12:50 – 13:10 Wyzwania w opiece i terapii pacjenta z ŁZS w Polsce i na świecie
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski (Poznań)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy AbbVie
13:10 – 13:30 Cyklosporyna, czy metotreksat?
Prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska (Lublin)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy TEVA
13:30 – 13:50 Łuszczyca krostkowa obrączkowata – problemy diagnostyczne i leczenie
Dr n. med. Agnieszka Owczarczyk – Saczonek (Olsztyn)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy NOVARTIS
13:50 – 13:55 Dyskusja
13:55 – 14:35 Obiad

 

14:35 – 16:20 Sesja 5 – Trądzik pospolity i różowaty
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner (Iwonicz Zdrój)
Dr hab. n. med. Hanna Wolska, prof. nadzw. (Warszawa)
Dr hab. n. med. Wioletta Barańska – Rybak, prof. nadzw. (Gdańsk)
14:35 – 14:55 Nowe metody leczenia trądziku
Dr hab. n. med. Wioletta Barańska – Rybak, prof. nadzw. (Gdańsk)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy GALDERMA
14:55 – 15:15 Ciężkie powikłania po izotretinoinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba (Łódź)
15:15 – 15:35 Czy antybiotyki w trądziku są passe?
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (Olsztyn)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Polfa Tarchomin
15:35 – 15:55 Blizny potrądzikowe – laseroterapia jako jedna z metod leczenia
Dr n. med. Barbara Pytrus – Sędłak (Wrocław)
15:55 – 16:15 Immunologia trądziku zwykłego – praktyczne aspekty
Dr n. med. Bartłomiej Kwiek (Warszawa)
16:15 – 16:20 Dyskusja
16:20 – 16:35 Przerwa kawowa

 

16:35 – 18:00 Sesja 6 – Interdyscyplinarne problemy farmakologiczne I
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Wrocław)
Dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw. (Rzeszów)
Prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak (Poznań)
16:35 – 16:55 Skórne odczyny polekowe
Prof. dr hab. n. med. Joanna Maj (Wrocław)
16:55 – 17:15 Czy ginekolog może wpływać na wygląd skóry kobiet?
Prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak (Poznań)
17:15 – 17:35 Skuteczność miejscowych GKS w leczeniu łuszczycy
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Galenica
17:35 – 17:55 Kwas fusydowy w terapii miejscowej zakażeń bakteryjnych skóry
Dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw. (Rzeszów)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Chema Elektromet
17:55 – 18:00 Dyskusja
18:00 – 18:10 Przerwa kawowa

 

18:10 – 19:35 Sesja 7 – Interdyscyplinarne problemy farmakologiczne II
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski (Warszawa)
Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. nadzw. (Bydgoszcz)
18:10 – 18:30 Aktualne zasady postępowania w zakażeniu boreliozą: interpretacja badań i wytyczne leczenia
Prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak (Białystok)
18:30 – 18:50 Przyczyny i metody zapobiegania utracie skuteczności leków biologicznych
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
18:50 – 19:10 Bezpieczne techniki wypełniania kwasem hialuronowym w okolicy oka
Dr n. med. Piotr Szlązak (Gdańsk)
Wykład wsparty grantem naukowym firmy Beautymed
19:10 – 19:30 Skóra 3D
Dr n. med. Irena Walecka (Warszawa)
19:30 – 19:35 Dyskusja
20:35 Kolacja

23 września 2017 (sobota)

Dzień 3 – Sobota – 23 września 2017
09:00 – 11:05 Wykłady: Sesja 8 – Onkologia dermatologiczna
11:05 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 13:00 Wykłady: Sesja 9 – Interdyscyplinarne problemy kliniczne w praktyce dermatologa I – Sala 1
11:15 – 13:00 Wykłady: Sesja 10 – Interdyscyplinarne problemy kliniczne w praktyce dermatologa II – Sala 2
13:00 – 13:10 Zakończenie Konferencji – Sala główna
13:10 – 14:40 Kurs praktyczny – towarzyszący: Lekarz bezpieczny – jak reagować w sytuacji zagrożenia? – Sala C

 

09:00 – 11:05 Sesja 8 – Onkologia dermatologiczna
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska – Wojdyło (Gdańsk)
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
09:00 – 09.20 Immunologia czerniaka – praktyczne aspekty
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski (Warszawa)
09:20 – 09:40 Rola dermatoskopii w diagnostyce czerniaka w Poradni Dermatologicznej – wskazówki praktyczne
Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska – Winciorek (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek (Olsztyn)
09:40 – 10:00 Czerniak bezbarwnikowy jako trudne wyzwanie diagnostyczne
Dr n. med. Jolanta Maciejewska (Bydgoszcz)
10:00 – 10:20 Nowoczesne podejście terapeutyczne w leczeniu raków skóry
Płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw. (Warszawa)
10:20 – 10:40 Terapia fotodynamiczna w leczeniu raków skóry i stanów przedrakowych
Dr n. med. Adam Borzęcki (Lublin)
10:40 – 11:00 Nowe rekomendacje diagnostyczno terapeutyczne chłoniaków
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska – Wojdyło (Gdańsk)
11:00 – 11:05 Dyskusja
11:05 – 11:15 Przerwa kawowa

 

11:15 – 13:00 Sesja 9 – Interdyscyplinarne problemy kliniczne w praktyce dermatologa I – Sala 1
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka (Szczecin)
Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. (Kielce)
11:15 – 11:35 Zmiany paznokciowe w chorobach ogólnoustrojowych
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski (Wrocław)
11:35 – 11:55 Zmiany skórne w pierwotnych układowych zapaleniach małych i średnich naczyń
Prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka (Szczecin)
11:55 – 12:15 Rola nowoczesnych opatrunków w zarządzaniu wysiękiem owrzodzeń
Dr n. med. Anna Sobieszek – Kundro (Elbląg)
12:15 – 12:35 Problem trudno wykrywalnych alergenów w alergii kontaktowej
Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. (Kielce)
12:35 – 12:55 Medyczne zastosowanie toksyny botulinowej
Dr n. med. Joanna Czuwara (Warszawa)
12:55 – 13:00 Dyskusja

 

11:15 – 13:00 Sesja 10 – Interdyscyplinarne problemy kliniczne w praktyce dermatologa II – Sala 2
Dr hab. n. med. Anna Lis – Święty (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski (Warszawa)
Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, prof. nadzw. (Łódź)
11:15 – 11:35 Czy trądzik zwykły jest tylko chorobą skóry?
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt (Łódź)
11:35 – 11:55 Zespoły chorobowe związane z trądzikiem
Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, prof. nadzw. (Łódź)
11:55 – 12:15 Rola alergii kontaktowej w najtrudniejszych przypadkach rosacea
Dr n. med. Ewa Chlebus (Warszawa)
12:15 – 12:35 Interpretacja badań serologicznych i nowe zalecenia terapeutyczne w kile u kobiet ciężarnych i kontrola serologiczna noworodków
Prof. dr hab. n. med. Anna Wojas – Pelc (Kraków)
12:35 – 12:55 Atopowe zapalenie skóry – praktyczne aspekty systemowej terapii immunosupresyjnej u dorosłych i dzieci
Dr hab. n. med. Anna Lis – Święty (Katowice)
12:55 – 13:00 Dyskusja

 

 

13:00 – 13:10 Sala Główna
13:00 – 13:10 Zakończenie Konferencji

 

13:10 – 14:40 Kurs praktyczny towarzyszący – Sala C
13:10 – 14:40 Lekarz bezpieczny – jak reagować w sytuacji zagrożenia?

Igor Mas – Operator Sił Specjalnych

Uczestnicy kursu dowiedzą się:

 • jak reagować na różne rodzaje zachowań „agresywnego” pacjenta,
 • jak przejmować inicjatywę,
 • jak kontrolować sytuację,
 • w jakich granicach prawnych mogą się poruszać,
 • jak stosować podstawowe formy samoobrony,

a także poznają procedury związane z przetrwaniem:

 • w momencie porwania,
 • sytuacji zakładniczej,
 • ataku terrorystycznego,
 • zamachu bombowego,

Kurs nie wymaga specjalnego ubioru, zalecane jest jedynie wygodne obuwie (najlepiej sportowe)

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie

Zapraszamy na
Kursy Praktyczne:

 • Dermatoskopia
 • Opatrunki i presoterapia
  w leczeniu owrzodzeń goleni
 • Flebologia estetyczna
 • Trichoskopia
 • Lekarz bezpieczny – kurs towarzyszący

Zapisz się na Kursy Praktyczne