3. Warmińsko-Mazurskie
Interdyscyplinarne
Spotkania z Dermatologią

21-23 września 2017, Olsztyn

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie .

Wrześniowa Konferencja zatytułowana 3. Warmińsko - Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli w dziedzinie dermatologii i immunologii.

Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej wydarzenia www.DermatologiaWarminskoMazurska.pl

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Patroni:

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego:

Patronat Honorowy Prezydenta Olsztyna:

Patroni Medialni:

Zapraszamy na
Kursy Praktyczne:

  • Dermatoskopia
  • Opatrunki i presoterapia
    w leczeniu owrzodzeń goleni
  • Flebologia estetyczna
  • Trichoskopia
  • Lekarz bezpieczny – kurs towarzyszący

Zapisz się na Kursy Praktyczne