5. Warmińsko-Mazurskie
Interdyscyplinarne
Spotkania z Dermatologią
Dermatozy „en plaque”

19-21 września 2019, Olsztyn

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w Centrum Kongresowym Hotelu Przystań w Olsztynie.

Jubileuszowa Konferencja 5. Warmińsko-Mazurskie Interdyscyplinarne Spotkania z Dermatologią – Dermatozy „en plaque”, zapowiada się wyjątkowo, przede wszystkim z uwagi na praktyczną formułę wydarzenia oraz na bogaty i ciekawy merytorycznie program, któremu przewodniczy Komitet Naukowy złożony z czołowych polskich specjalistów i autorytetów.

Proponowana tematyka będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli następujących dziedzin: dermatologii, onkologii dermatologicznej, alergologii, immunologii, patomorfologii, dermatologii estetycznej. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków dermatologii w Polsce, a interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Wszyscy uczestnicy oprócz praktycznej wiedzy otrzymają̨ punkty edukacyjne.

W imieniu własnym oraz pozostałych członków Komitetu Naukowego zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Patroni:

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin:

Patronat Honorowy
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz: